Orolig, orolig och mer orolig

Jag väntar på besked om sjukersättning, sökte för 6 månader sedan (handläggningstiden är lång) och nu är det bara några veckor kvar tills jag får besked. Min oro är svår att hantera, då jag vet att sjukersättning och är svårare att få än aktivitetsersättning. Har haft aktivitetsersättning sedan jag varit 19 år, och jag vet inte hur situationen kommer arta sig, om jag blir nekad sjukersättning. Jag är alldeles för sjuk psykiskt för att jobba eller gå i skola. Min omgivning ser det, men hoppas också att Försäkringskassan ser det.